Neuvoja bitcoineihin sijoittamiseen liittyen

0
1185
Neuvoja bitcoineihin sijoittamiseen liittyen

Digitaaliset valuutat ovat melko uusi asia nykypäivän maailmassa, eivätkä ne ole vielä kovin laajalti käytössä yhteiskunnassa. Bitcoin on tunnetuin ja käytetyin digivaluutta, jonka kurssi vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Koska bitcoinien toiminta ja niiden kurssin käyttäytyminen vaikuttaa monista epävarmalta, ei bitcoineihin yleensä uskalleta sijoittaa. Siihen on hyvät syynsä ja tutustumme niihin tässä artikkelissa. Mitä ongelmia ja haasteita pitää ottaa huomioon, jos suunnittelee bitcoineihin sijoittamista?

Kannattaa tutustua sijoittamisen perusteisiin yleisesti

Sijoittaminen ei ole helppo aihe ymmärtää, joten jos ei ole tutustunut sijoittamiseen perusteisiin ennen sijoituspäätöstään, on korkea aika tehdä se. Vaikka saattaisi ajatella, ettei sijoittamiseen liittyviin asioihin ole niin tärkeää tutustua, voi yllättyä, miten paljon eri seikkoja ja piirteitä sijoittamiseen liittyy. Sijoittamisessa pitää ottaa huomioon sekä oma taloudellinen tilanne ja tulevaisuus että yhteiskunnan taloustilanne. Kumpikin tulee vaikuttamaan merkittävästi omiin sijoituspäätöksiin.

Muutenkin on hyvä tutustua osakkeisiin ja niiden perusteisiin, sillä bitcoinillakin on oma kurssinsa, joka vaihtelee osakkeiden tavoin. Bitcoin kurssi ei kuitenkaan toimi aivan samalla tavalla, mutta monet perusasiat ovat edelleen samat. Taitavan sijoittajan on osattava lukea osakkeiden kieltä ja yhdistettävä se tulevaisuuden näkymiin. Yleensä sijoitetaan kohteisiin, joilla nähdään olevan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja nykyään esimerkiksi Tesla, joka on maailman suurin sähköautojen valmistaja, on osakelistalla hyvin korkealla.

Bitcoinin kurssin vaihteluihin tutustuminen on tärkeää

Nyt päästääkin tärkeään asiaan eli bitcoin kurssin vaihteluihin tutustumiseen. Jos on suunnitelmissa sijoittaa mihin tahansa kohteeseen, on hyvä tutustua kohteen kurssin vaihteluihin. Bitcoin kurssi on vuosien varrella vaihdellut erittäin paljon, sillä sen arvo perustuu ainoastaan kysyntään ja tarjontaan. Bitcoinin arvoon vaikuttaa esimerkiksi se, miten paljon valuuttaa pystytään louhimaan kerralla. Mikäli kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, bitcoin kurssi laskee, mutta kurssi palautuu ennalleen, kun tarjonta pystyy taas vastaamaan kysynnän tasoa.

Bitcoinin arvoon vaikuttaa myös yleisesti se, miten suosittu valuutta on milläkin ajanhetkellä. Jos esimerkiksi julkisuuden henkilö, kuten Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoo mielipiteensä bitcoineista, vaikuttaa se suoraan bitcoinin arvoon joko positiivisesti tai negatiivisesti riippuen mielipiteestä. Tämän takia monet pitävät bitcoineja epävakaana sijoituskohteena ja kehottavat mieluummin sijoittamaan osakkeisiin. Toisaalta, jos on sijoittajana tarpeeksi hyvin perillä bitcoinin kurssista ja sen tasosta, on sijoittaminenkin helpompaa, vaikka siihen liittyykin riskejä.

Sijoittamisen työkalujen hyödyntäminen kannattaa

Sijoittaja voi hyödyntää erilaisia sijoittamisen työkaluja, joiden avulla omien sijoitusten hallitseminen on yksinkertaisempaa. Bitcoineihin sijoittamiseen liittyy niin monia erilaisia piirteitä, joihin pitää kiinnittää huomiota ja samalla pitää pysyä kärryillä bitcoinin kurssin tasosta. On kuitenkin olemassa erilaisia sijoittamisen työkaluja, jotka esimerkiksi myyvät ja ostavat bitcoineja sijoittajan puolesta sitä mukaa, kun bitcoinin kurssi vaihtelee. Näin ei tarvitse itse pysyä kärryillä kaikesta sijoittamiseen liittyvästä, kun elämä on muutenkin kiireistä.

Tutustu bitcoineihin valuuttana

Bitcoinien ymmärtäminen voi olla haastavaa, joten on tärkeää, että tutustuu bitcoineihin digivaluuttana ennen kuin niihin sijoittaa. Näin sijoittajalla on parempi käsitys siitä, mihin hän on tarkalleen sijoittamassa ja miksi hän sijoittaa juuri siihen kohteeseen. Onneksi verkosta löytyy paljon tietoa aiheeseen liittyen.

Sijoittaminen ei ole koskaan riskitöntä

Kuten jo tuli mainittua, sijoittaminen ei ole koskaan riskitöntä, sijoitti sitten osakkeisiin vai bitcoineihin. Koska bitcoinin kurssi vaihtelee keskimääräistä enemmän, liittyy bitcoineihin sijoittamiseen enemmän riskejä, mutta hyvistä sijoitustaidoista ja tiedoista voi olla sen suhteen apua. On tärkeää, että bitcoineihin sijoittamiseen suhtautuu pikemminkin hauskana kokeiluna, ja että varmistaa, että sijoituksiin on varaa taloudellisesti.